Asiakkaitamme

 

Lue tyytyväisten asiakkaidemme kokemuksista meidän kanssa läpiviedyistä projekteista.

 

Ota yhteyttä

Lukoil Lubricants Europe - yhteistyötä alusta alkaen

Yhteistyömme Tarrax Oy:n kanssa alkoi heti yrityksen alkutaipaleella vuonna 1992. Yhteistyö Tarraxin kanssa, samoin kuin suurimman asiakkaamme Teboilin kanssa, on toiminut hienosti. Tarrax on toteuttanut useita Teboilin etiketti lay-out -suunnitelmia. 

Hyvät etiketit toimivat

Hyvin suunnitelluilla ja valmistetuilla etiketeillä on suuri merkitys loppuasiakkaan kannalta. Kun asiakas menee myymälään hankkiakseen voiteluainepakkauksen, hän kiinnittää ensimmäiseksi huomiota pakkauksen etikettiin. Mikäli etiketti ei ole hyvin suunniteltu ja valmistettu, voi asiakas valita toisen tuotteen. Pyrimmekin aina siihen, että kaikissa valmistamissamme tuotteissa on edustavat etiketit, jotka on kiinnitetty tuotteisiin laatuvaatimusten mukaisesti. 

Yhteisiä ympäristöarvoja

Lukoil Lubricants Europen tuotantolaitokset toimivat lakien mukaisesti, turvallisesti ja ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Toimintaa seurataan, muutetaan ja päivitetään säännöllisesti sen varmistamiseksi, että kaikki tapahtuu asianmukaisten säädösten edellyttämällä tavalla. Meille, kuin myös Tarrax Oy:lle, ympäristöarvot ja esimerkiksi jätteiden vähentäminen on erittäin tärkeää. Mittaamme ja pyrimme vähentämään jätejakeiden määrää tuotantolaitoksillamme. 

Kotimaisuus on valttia

Arvostamme kotimaista työtä paljon, koska se luo työpaikkoja ja varmistaa niiden säilymisen Suomessa. Tarrax sopii laadukkaiden etikettien kotimaisena toimittajana yhteistyökumppaniksemme erinomaisesti. Myös kommunikointi Tarraxin kanssa on toiminut vuosien varrella sujuvasti ja joustavasti. Olemme yhteistyöhön tyytyväisiä ja haluamme panostaa siihen myös tulevaisuudessa.

 

 

 

 

 

 


 

Asiakastyytyväisyystutkimus 2020

Tarrax Oy seuraa aktiivisesti asiakkaidensa kokemuksia. Alkuvuodesta 2020 valmistunut asiakastyytyväisyyskysely on osa Tarrax Oy:n jatkuvaa laadunseurantaa. Saatuja tuloksia käytetään mm. ohjaamaan toimintaa ja kehittämään asiakaspalvelua juuri oikeaan ja haluttuun suuntaan.

Tutkimuksessa tarkasteltiin jokapäiväistä toimintaamme eri osa-alueilla, sekä erikseen asiakkuuspäällikön ja asiakaspalvelun kokonaisuuksia.

Tarrax Oy asiakkaat olivat erityisen ilahtuneita ja tyytyväisiä painotyön laatuun, toimitusten virheettömyyteen sekä toimitusten aikaiseen yhteydenpitoon. Tilausten käsittelyssä erityisesti tavoitettavuus, palveluasenne sekä asiakkaiden toiveiden huomiointi saivat keskimääräistä paremmat arvosanat. Asiakaspalvelun ja asiakkuuspäälliköiden toimintaa arviointiin kokonaisuutena kiitettäväksi arvosanalla 4,5 (asteikko 1-5).

Saamamme palaute innostaa meitä tarraxlaisia entistä vaativampiin suorituksiin, josta parhaan hyödyn saat olemalla asiakkaanamme.

Kiitos kaikille tutkimukseen vastanneille – Asiakkaanamme on hyvä olla – Me hoidamme!

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Yritys (1059293-5)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Marko Rantala
02 437 5100
marko.rantala@tarrax.fi

Henkilörekisterin nimi

Yritys asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Yritys
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
marko.rantala@tarrax.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna