Materiaalivalinta käyttökohteen mukaan

 

Tuotemerkintäprojektin aikana asiantuntijamme kartoittavat etiketöintitilanteen ja lopullisen käyttökohteen olosuhteet oikean materiaalivalinnan varmistamiseksi. Tällä taataan tuotteen toimivuus koko sen suunnitellun elinkaaren ajan.

 

Oikea materiaalivalinta mahdollistaa laadukkaan lopputuloksen

 

Käytämme ensiluokkaisia materiaaleja maailman suurimmilta valmistajilta. Osaamisemme eri teollisuuden aloilta ja kokemuksemme takaavat laadukkaan lopputuloksen. Ratkaisut tehdään aina tapauskohtaisesti kulloisenkin käyttökohteen mukaan räätälöiden.

Ota yhteyttä

Tuotemerkintä vahvistaa brändiä

 

Asiakkaidemme tuotteet ovat erilaisia ja tarpeet moninaisia. Pakkaavan teollisuuden tuotantolinjat, tuotteiden varastointi- ja käyttöolosuhteet sekä loppukäyttäjien tarpeet ja lainsäädäntö sanelevat tiukkojakin ehtoja merkinnälle. Etsimme asiakkaan kanssa oikean toteutuksen materiaalien, painovärien ja jälkikäsittelyn osalta, sekä vastaamme työn korkeasta laadusta.

Laadukas tuotemerkintä luo positiivista mielikuvaa tuotteesta, vahvistaa brändiä sekä parantaa markkinointiviestintää. Näin voidaan erottua kilpailijoista, tehostaa myyntiä ja parantaa kannattavuutta.

Tuotemerkintää eri toimialoille

Meillä on laaja ja kattava kokemus toteuttaa merkintätarpeet eri toimialoille.

Valmistamme etikettejä ja merkintätuotteita mm. 

 • Elintarviketeollisuuteen
 • Virvoke- ja alkoholijuomateollisuuteen
 • Lääke- ja kosmetiikkateollisuuteen
 • Kuluttajatuoteteollisuuteen
 • Petro- ja teknokemian teollisuuteen
 • Pakkaus- ja logistiikkateollisuuteen
 • Pakkaavan teollisuuden hyvin erilaisiin käyttökohteisiin

Vuosien aikana toimialakohtaiset erityispiirteet ovat tulleet tutuiksi. Ota rohkeasti yhteyttä, niin kerromme mielellämme lisää.

   

   

Laaja valikoima tuotemerkintään

 • Kokonaan tai osittain painetut tuote-etiketit
 • Blancotarrat
 • Lähettämö-, lava- ja osoitetarrat
 • Kaksikerrosetiketit
 • Liimattomat tuotteet
 • Kilpailu- ja arvontalipukkeet
 • Sinetti- ja tuoteturvatuotteet
 • Muuttuvan koodin / QR-koodien tulostaminen
 • Arkkituotteet
 • Laite- ja tyyppikilpietiketit

Erikoistehosteet

 • Erilaiset folioinnit
 • Monikerrosetiketöinti (osittain tai kokonaan)
 • Näkövammaisten vaarakolmio-tuotteet
 • Preeglaus

Tulostustarvikkeet

 • Värinauhat lämpösiirtotulostimiin
 • Vakiokokoiset tarrarullat lämpö- ja lämpösiirtotulostimiin

Tuotemerkintä asiakastarpeen mukaan

 

Pakkauskokojen pienentyminen ja viranomaisvaateista tuleva painettavan tiedon lisääntyminen luovat haasteita etikettien suunnittelulle. Markkinointiviestintä on tärkeää, vaikka pakollista informaatiotakin on paljon.

Kaksikerrosetiketeillä saadaan toteutettua jopa nelinkertainen määrä painopinta-alaa perinteiseen etikettiin verrattuna. Tavalliseen etikettiin saadaan taustapainatuksella etiketin painettava informaatio kaksinkertaistettua.

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Yritys (1059293-5)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Marko Rantala
02 437 5100
marko.rantala@tarrax.fi

Henkilörekisterin nimi

Yritys asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
 2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
 3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
 4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
 5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
 6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
 7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Yritys
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
marko.rantala@tarrax.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna