Yritys

 

Tarrax Oy on joustava ja innovatiivinen tuotemerkintään ja etiketöintiratkaisujen toteuttamiseen erikoistunut painotalo. Päätuotteitamme ovat tuote-etiketit, liimattomat tuotteet, blankotarrat, erikoisetiketit, tulosteet sekä erilaiset arkkituotteet. Lisäksi tarjoamme valikoiman erilaisia lämpösiirtonauhoja. Naantalissa sijaitseva yrityksemme on palvellut asiakkaitamme lähes 30 vuoden ajan.

Vastuullista asiakaspalvelua

Erinomainen asiakaspalvelu on toimintamme ydin. Olemme haluttu toimittaja ja yhteistyökumppani kaikissa tilanteissa suhteessa asiakkaisiimme sekä tavarantoimittajiimme. Otamme asiakkaidemme tarpeet huomioon ja toteutamme sen, mitä olemme yhdessä asiakkaan kanssa sopineet.

Vastuullisuus ja ympäristötietoisuus ohjaavat toimintaamme. Tehokas raaka-aineiden käyttö, kiertotalous sekä vähän luontoa kuormittavien resurssien käyttö, ovat osa jokapäiväistä toimintaamme. Haluamme on olla mukana torjumassa ilmastonmuutosta ja kaikki käyttämämme sähkö on tuotettu 100% tuulivoimalla.

 

Ota yhteyttä

Tarrax pähkinänkuoressa

 

Tarrax Oy on perustettu vuonna 1992 ja sijaitsee Naantalissa

Lähes 30 vuoden kokemus erilaisten merkintäratkaisujen toimittajana

Noin 20 alan ammattilaista ovat valmiina toteuttamaan asiakkaidemme merkintätarpeet

Asiakaskuntamme koostuu sadoista eri kokoisista paikallisista yrityksistä, kansainvälisiin toimijoihin

Toimitamme tuotteet aina sopivimman logistiikkakumppanin toimesta jopa samana päivänä ovelta ovelle

Miksi valita Tarrax Oy merkintäratkaisun toimittajaksenne?

 

Kuuntelemme huolella asiakkaan tavoitetilan ja etsimme yhdessä parhaan mahdollisen ratkaisun

Erittäin laadukkaat ja ympäristöarvoja kunnioittavat raaka-aineet mahdollistavat moniin käyttötarkoituksiin tulevien etikettien ja muiden painotuotteiden valmistamisen

Toimintamme on asiakaslähtöistä ja läpinäkyvää 

Jatkuva parantaminen ja asioista huolehtiminen luovat perustan pitkälle asiakassuhteelle

Koulutettu ja osaava henkilökuntamme on valmiina auttamaan kaikissa tilanteissa

Haluamme, että asiakkaamme menestyvät, joten tarjoamme kaiken osaamisemme käyttöönne vaativissa tuotemerkintä tilanteissa

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Yritys (1059293-5)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Marko Rantala
02 437 5100
marko.rantala@tarrax.fi

Henkilörekisterin nimi

Yritys asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Yritys
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
marko.rantala@tarrax.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna